Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
ReferenceVážení návštěvníci,

vítám Vás na stránkách Psychosomatické artterapie, původní, české, rekondiční a regenerační metody, která pomocí prostředků na restaurování elektromagnetické energie lidského organizmu (patent č. 295974) pomáhá řešit příčiny psychických, psychosomatických a somatických onemocnění na úrovni prostředí.

S účinky prostředků Psychosomatické artterapie jsme byli konfrontováni na počátku 90. let minulého století. V průběhu dalších let jsme měli možnost pozorovat jejich vliv při řešení zdravotních potíží, a to jak somatického, psychosomatického i psychického charakteru. Přestože jsme byli přesvědčeni, že klíčem k jejich působení jsou barvy a jejich vlnové délky, často jsme naráželi na tvrzení, že se jedná o placebo-efekt, sugesci, případně psychotronické vlivy. Abychom zjistili podstatu působení prostředků Psychosomatické artterapie - uměleckých obrazů, které vznikly jednorázově v roce 1988, rozhodli jsme se pro cílený a systematický výzkum. V průběhu času jsme odpovědi na naše otázky, hledali u řady oborů a metod alternativní medicíny, klasické medicíny, psychologie, biochemie, elektrotechniky, fyziky, optiky, kybernetiky a informatiky aj. Současně jsme se věnovali verifikačním studiím Psychosomatické artterapie, které byly realizovány s nezávislými odborníky daných profesí. Jejich odborné závěry byly pro nás východiskem a současně určovaly směr dalšího postupu. Dílčí poznatky jednotlivých studií ve svém celku tvoří soubor informací, které přináší zcela nový pohled na možnosti a řešení některých druhů onemocnění. Pomohly pochopit mechanizmy, které se spolupodílejí na mobilizaci imunitního systému při řešení psychických, psychosomatických i somatických onemocnění primárně energeticky nezdrojovými prostředky Psychosomatické artterapie, bez zavlečení cizorodé energie do organizmu pacienta na úrovni fyziky prostředí a položit pevné základy Psychosomatické artterapie, jako samostatné, terapeutické metodě, která respektuje stávající terapeutické metody, které jsou nezastupitelné.

V případě, že Vás Psychosomatická artterapie oslovila a chtěli byste ji využít ve Vaší odborné praxi, můžete si vybrat některý ze vzdělávacích programů, které pro Vás připravujeme (rozsah, druhy a termíny vzdělávacích programů budou upřesněny v průběhu tohoto roku a oznámeny všem registrovaným zájemcům).

Veškeré verifikační studie Psychosomatické artterapie jsou k dispozici všem zájemcům po předložení písemné žádosti s uvedením: jména, příjmení, titulu, adresy, adresy zaměstnavatele a konkrétního důvodu, proč se zajímáte o výsledky verifikačních studií Psychosomatické artterapie.

Copyright:

Originální a autorizovaný elektronický zdroj zaměřený na Psychosomatickou artterapii a Energetickou diagnostiku ARTTEST autorky obou metod ak. mal. Jiřiny Průchové. Bez písemného svolení autorky není přípustné kopírovat jakékoliv materiály či jejich části za účelem zveřejnění jinde a přenášet je svévolně na jiné servery či je svévolně otiskovat. Toto opatření se netýká uvádění odkazů na tyto originální stránky ak. mal. Jiřiny Průchové v rámci jiných webových stránek. Při nedodržení těchto pravidel budou následovat adekvátní právní postupy.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz