Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieDefinice

Psychosomatická artterapie je původní, česká, rekondiční a regenerační metoda, která pomocí prostředků na restaurování elektromagnetické energie lidského organizmu (patent č. 295974) pomáhá řešit příčiny psychických, psychosomatických a somatických onemocnění na úrovni prostředí a to tím způsobem, že:

  1. lidský organizmus je v rámci fyzického energetického systému exponován elektronovými vlnami elektron-morfologického pole, které vzniká po dopadu elektromagnetického záření v podobě viditelného světla nebo tepla na prostředek, kde aktivuje zobrazenou informaci složenou z obsahu a formy množiny tvarů a barev, která se vedle silné jaderné, slabé jaderné, elektromagnetické a gravitační síly spolupodílí na tvořivých a nebo rozkladných procesech v přírodě

  2. na úrovni psychického energetického systému aktivuje asociační procesy, mysl a představy pacienta prostřednictvím zobrazené informace, která je aplikována zrakem


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz