Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieFotogalerie

Proband aplikující prostředek Psychosomatické artterapie zrakem.       Chaotické víření elektronů.       Prostředkem Psychosomatické artterapie modulovaný a usměrněný tok elektronů.       Energetická diagnostika ARTTEST se záznamem nativního energetického stavu probanda vyznačující se hypoaktivitou a po aplikaci prostředku Psychosomatické artterapie, vyznačující se nástupem harmonizačního procesu.

Nativní snímek vysokofrekvenčního výboje na prstu pravé ruky, elektrografie zobrazuje nevyvážený stav obou složek elektromagnetické energie.       Po 2 minutách aplikace prostředku Psychosomatické artterapie došlo k harmonizaci vnějšího a vnitřního prostředí a vyvážení, jak elektrizující, tak magnetizující složky elektromagnetické energie.       Nativní mapa elektroencefalografie se záznamem rytmu elektrické aktivity mozku.       Záznam změny rytmické aktivity mozku v průběhu aplikace prostředku Psychosomatické artterapie v vyloučením zrakového senzoru.

Nativní snímek termovize zobrazující stav termiky levé dolní končetiny.       Snímek termovize v průběhu bezkontaktního působení prostředku Psychosomatické artterapie zobrazuje prohřátí, prokrvení a snížení prahu bolesti levé dolní končetiny.       Nativní snímek laboratorní elektronové mikroskopie, který zobrazuje rozpadlé bílkovinné řetězce vzorku krevního séra.       Snímek laboratorní elektronové mikroskopie, po aplikaci prostředku Psychosomatické artterapie, který se vyznačuje harmonickým centrálním kruhovým uspořádáním bílkovinných řetězců vzorku krevního séra.

Prostředek Psychosomatické artterapie ze zobrazením obsahu a formy příslušné informace.      

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz