Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogaleriePrezentace

Od roku 1990, kdy se datuje naše systematická činnost směřovaná k objasnění podstaty působení prostředků Psychosomatické artterapie jsme pravidelně informovali veřejnost o našich zkušenostech a průběhu verifikačních studií na seminářích, které jsme pořádali pro veřejnost a na odborných konferencích. Rámcový přehled prezentačních aktivit je uveden níže:

  1. Přednášky
  2. Vzdělávací činnost
  3. Publikace
  4. Články
Přednášková činnost:

1996

Brno

XVI. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae

Psychosomatická artterapie® a využití stimulátorů GA/MO jako podpůrných a regeneračních prostředků

1996

Praha

Mezinárodní konference České stomatologické komory

Psychosomatická artterapie® a užití rezonančních stimulátorů ve stomatologii

1997

Brno

Sympózium informační medicíny a terapie

"Psychosomatická artterapie - teorie a praxe"

1998

Plzeň

IX. česko-slovenská konference psychosomatické a behaviorální medicíny

"Psychosomatická artterapie - původní česká rekondiční a regenerační metoda"

1998

Praha

XVIII. Kongres akupunktury

"Aplikovaná Psychosomatická artterapie"

"Psychosomatická artterapie aneb vliv energeticko-informačního působení rezonančních stimulátorů na uspořádání hmoty"

1999

Hradec Králové

FN - klinika gerontologie a metanol. - konference "Účelná farmakoterapie ve stáří"

"Psychosomatická artterapie a farmakoterapie ve stáří" (výklad k posterům)
- Stav prostředí a jeho vliv na využití chemofarmak organizmem
- Regulace krevního tlaku pomocí Psychosomatické artterapie

19999

Brno

INPROV

Colorterapie a Psychosomatická artterapie

2001

Brno

Sympózium informační medicíny

"Psychosomatická artterapie a netušená schopnost obrazů"

2002

České Budějovice

Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta "II. Arteterapeutická konference"

"Psychosomatická artterapie, seznamte se prosím…"

2003

Brno

XXII. Kongres akupunktury

"Chaos na úrovni prostředí, energetika lidského organizmu a imunitní systém z pohledu Psychosomatické artterapie"

2004

Plzeň

Konference "Tvarové zářiče"

"Tvarové zářiče z pohledu Psychosomatické artterapie"

2004

Praha

1. Mezinárodní konference Psychosomatické artterapie

"Souhrnný přehled verifikačních studií Psychosomatické artterapie" Čestný host - president Evropské unie umění, člen mezinárodní asociace uměleckých kritiků AICA, člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen mezinárodní organizace pro výzkum mozku, univerzitní profesor z World I. Distributed University v Bruselu, pan Dr. Dr. Miroslav Klivar

2005

Praha

1. ICMART 2005 - International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techniques - XXIII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae cum participatione internationali

Energetická diagnostika ARTTEST ® aneb energetický test BEST - body energetic system test


Vzdělávací činnost

Od roku 1994 až do roku 2003 jsme pořádali pravidelné odborné semináře Psychosomatické artterapie. V období 2003 - 2006 byla vzdělávací činnost přerušena.

Publikační činnost:

1992 - "Psychosomatická artterapie" - skripta
1999 - "Barvy ve službách obchodu" - skripta
2002 - "Průvodce Psychosomatickou artterapie" - skripta

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz