Jiřina Průchová - Intercentrum Psychosomatické artterapie


Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieTerminologie

  1. Psychosomatická artterapie - Vznik názvu je odvozen od francouzského výrazu pro umění (art). Specifická umělecká díla restaurují elektromagnetickou energii lidského organizmu (patent 295974), tím v rámci terapeutického procesu (terapie) přispívají k akceschopnosti imunitního systému, který řeší psychická, somatická a psychosomatická (psychosomatická) onemocnění. Složením slov v závorkách vzniká název původní české multidisciplinární metody Psychosomatická artterapie.

  2. Prostředky Psychosomatické artterapie - Umělecká díla se specifickou konfigurací zobrazené množiny tvarů a barev daného obsahu a formy, která restauruje elektromagnetickou energii vnějšího a následně vnitřního prostředí lidského organizmu.

  3. Rezonanční stimulátory - Ranný název pro prostředky Psychosomatické artterapie, který vycházel z předpokladu, že buňka kmitá na určité frekvenci, pokud ji chceme ovlivnit, musíme najít takový stimulátor, který ji donutí k aktivnější, případně pasivnější činnosti. Buňka rezonuje pod vlivem stimulátoru.

  4. Elektronová morfologie - Změny prostorového uspořádání elektronů při elektron-fotonové interakci, při vzájemném působení fotonů elektromagnetického pole a elektronů, při němž dochází k částečnému nebo úplnému předání energie a impulsu.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz