Psychosomatická artterapie

Úvod
Definice
Terminlogie
Studie
Metoda
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
FotogalerieVyužití

Každá z terapeutických metod má svoje výhody a nevýhody. Platí to i u Psychosomatické artterapie. Její silou a výhodou je, že je primárně energeticky nezdrojová. Z tohoto důvodu nemůže lidský organizmus zatížit, oproti primárně energeticky zdrojovým chemofarmakům a potravinám, které jsou významnými zdroji energie. Avšak tím, že je zdrojem informace a zdrojem změn prostorového uspořádání elektronů při elektron-fotonové interakci, při vzájemném působení fotonů elektromagnetického pole a elektronů, při němž dochází k částečnému nebo úplnému předání energie a impulsu, se spolupodílí na kvalitativních změnách vnějšího a následně vnitřního prostředí lidského organizmu. Nevýhodou Psychosomatické artterapie je, že je závislá na energetickém zdroji, který aktivoval informaci zobrazenou na prostředku Psychosomatické artterapie (elektromagnetické záření - světlo, teplo).

Psychosomatická artterapie tím, že:

 1. vychází z exaktních fyzikálních procesů
 2. tvoří komplexní systém
 3. byla dlouhodobě vědecky testována
 4. je podpořena výsledky z praxe
 5. nezatěžuje organizmus toxickými látkami
 6. kvalitativně mění vnější a následně vnitřní prostředí lidského organizmu
 7. restauruje elektromagnetickou energii lidského organizmu
 8. skokově může ovlivnit termiku tkání lidského těla
 9. uvolňuje energetické bloky a reguluje tok elektromagnetické energie v lidském organizmu
 10. spolupodílí se na vytváření frekvencí alfa
 11. napomáhá k harmonizaci pravé a levé hemisféry
 12. chaos na úrovni vnějšího a následně vnitřního prostředí lidského organizmu nahrazuje řádem
 13. snižuje zátěžové působení elektromagnetického smogu a rezonančních polí
 14. snižuje dezorientaci imunitního systému
 15. mobilizuje imunitní systém
 16. aktivizuje psychický energetický systém
 17. je kompatibilní s jinými léčebnými metodami
 18. respektuje stávající terapeutické metody, které jsou nezastupitelné
 19. podporuje přirozenou autoritu terapeuta
 20. umožňuje pacientovi zapojit se do procesu úzdravy
 21. je měřitelná přístrojovou technikou
 22. podporuje procesy prevence a ochrany lidského zdraví, má široký rozsah využití, například:
Akupunktura


Alergologie

Imunologie


Anesteziologie


Dietologie

Farmacie


Fyzioterapie

Gerontologie


Chirurgie

Vnitřní lékařství

Lázeňství

Neurologie


Pediatrie

Pracovní lékařství

Psychiatrie a psychologie

Rehabilitace

Stomatologie


Sportovní lékařství

Léčebné, sportovní, rehabilitační a rekondiční masáže

Kosmetika
Regulace elektromagnetické energie v lidském organizmu, podpora energetické činnosti orgánů, bolestivé stavy aj.

Podpůrně na eliminaci alergické reakce aj.

Zvýšení akceschopnosti imunitního systému, chronický únavový a imunitně disfunkční syndrom, idiopatická netolerance k prostředí aj.

Komplexní příprava fyzického a psychického energetického systému na operační zákrok, včetně rehabilitace energetických systémů po operaci aj.

Podpora metabolických pochodů, případně jejich zklidnění aj.

Jako podpůrný prostředek při podávání chemofarmak nebo například při působení na virová onemocnění aj.

Zejména při bolestivých a revmatických stavech aj.

Podpůrně na podporu energetických procesů a aktivizaci psychické činnosti u dlouhodobě nemocných aj.

Předoperační a pooperační stavy aj.

Regulace krevního tlaku, nevolnost, migréna, únava, aj.

Pohybové ústrojí, nemoci oběhového a hormonálního systému aj.

Podpora a regulace energetických procesů v lidském organizmu, podpůrně mezi epileptickými záchvaty aj..

Syndrom hyperaktivních dětí, psychické stavy s pocity osamělosti, lítosti, smutku, agrese, aj.

Syndrom únavy, nepozornost, nesoustředěnost, snížená pracovní výkonnost aj.

Stres, fobie, neuróza, anorexie, bulimie, toxikománie, agrese, deprese aj.

Podpora imunitního systému při řešení poúrazových, pooperačních a mrtvičních stavů aj.

Fobie, systémová onemocnění ve stomatologii, jako jsou neuralgie trigeminu, parodontóza, bolesti temporomandibulárního kloubu, glosso a stomatodvnie aj.

Příprava na sportovní výkon, relaxace a uvolnění po výkonu.

Harmonizace energetických procesů, podpora, relaxace, uvolnění svalového napětí a stresu.Součást kosmetického ošetření pleti, podpora relaxace a samočisticích procesů v lidském organizmu.

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz